כנס שבועות וקבלת הגר תשע"ה

מאות תלמידי עמי המתגיירים השתתפותו בכנס "חג מתן תורה וקבלת הגר", במדרגות שערי חולדה במרכז דווידסון הסמוך לרחבת הכותל המערבי, ערב חג השבועות, תשע"ה