כנס שבועות "קבלת הגר" תשע"ו

עוד סרטון מרגש מבית עמי אולפני גיור  – כנס שבועות