קבוצה חלוצית של תלמידי עמי בתל אבי יצאה לסיור לימודי במערת המכפלה ובישוב היהודי בחברון.

החיבור לעיר האבות ולקברי אבות, ריגש את התלמידים, שלכולם היה זו הפעם הראשונה במקום.

מערת הַמַּכְפֵּלָה הוא מקום קבורתם של אבות ואמהות האומה הישראלית: אברהם אבינושרה אימנויצחק אבינורבקה אימנויעקב אבינו ולאה אימנו.

אז מתי הייתים בפעם האחרונה במערת המכפלה? הגיע הזמן!

ותודה גדולה לשחל, מורה בכיתות עמי בתל אביב שלקח על עצמו את הפרוייקט.

 

וגם קצת תמונות

תלמידי עמי בסיור במערת המכפלה
תלמידי עמי בסיור במערת המכפלה
2014-11-17 20.27.15-2
תפילה במערת המכפלה

 

 

 

 

מרגש.