ברכת "אשר יצר"

בס"ד ברכת "אשר יצר" ברכת "אשר יצר" נתקנה ע"י אנשי כנסת הגדולה, כהודאה לקב"ה על בריאתו אותנו בצורה כ"כ נפלאה. ברכה זו יש בה הודאה כללית, אך מודגש בה באופן מיוחד עניין אפשרות עשיית הצרכים, דבר שאולי נראה מובן מאליו, אך ודאי שאינו כזה. מהלכות ברכת "אשר יצר" § אסור לאדם שצריך להתפנות להתאפק. § […]

דיני קדימה עיקר וטפל

בס"ד סיכום – דיני קדימה עיקר וטפל קדימה בברכות האם יש משמעות לסדר הברכות כאשר אנו אוכלים כמה סוגי מאכלים? לכאורה התשובה הפשוטה היא שאין לסדר חשיבות – מה זה משנה אם אברך קודם על דבר זה או על דבר אחר, העיקר שאני מברך את ה', אך האמת היא שיש לסדר ולקדימה משמעות רבה. דוגמא […]