לוח השנה העברי

לוח השנה העברי הבדלים בין לוח השנה העברי ללוחות אחרים: יש שני גורמים מרכזיים בקביעת לוחות שנה- השמש והירח. מחזור של שמש (הקפה אחת של כדור הארץ סביב השמש) – 365 ימים – שנה מחזור של ירח (הקפה אחת של הירח סביב כדור הארץ) – כ-29.5 ימים – חודש במחזור שמש יש 12 מחזורי ירח […]

מנהג והלכה

חלקים רבים יש בתורה, אחד מהם הוא "המנהג". המנהג בא מלמטה, מהציבור. המנהג הוא התפתחות פנימית הנובעת משורשיו ויסודותיו של עם ישראל. יש למנהג תוקף רציני, ויש מהפוסקים (חתם סופר ועוד) שרצו לומר שהמנהג הוא מדאורייתא. יש לציין שיש תוקף רציני למנהג. יש מקרים בהם מה שנוהגים בפועל חזק יותר ממה שכתוב בספר. לעיתים יש […]