ברכת הגומל

בס"ד נושא השיעור: ברכת הגומל מבוא בשיעור זה נעסוק בחובת ברכת הגומל. ברכת הגומל, ברכת הודאה היא, ויש בה דינים מיוחדים, שאינם בשאר ברכות ההודאה. אנו נעמוד על כך, ונדגיש את החובה המוסרית להודות על כל דבר. עניין הברכה וחשיבותה בני אדם רגילים לשגרת חיים מסויימת, ושגרה זו בדרך כלל נראית לנו כדבר המובן מאליו. […]

ברכת "אשר יצר"

בס"ד ברכת "אשר יצר" ברכת "אשר יצר" נתקנה ע"י אנשי כנסת הגדולה, כהודאה לקב"ה על בריאתו אותנו בצורה כ"כ נפלאה. ברכה זו יש בה הודאה כללית, אך מודגש בה באופן מיוחד עניין אפשרות עשיית הצרכים, דבר שאולי נראה מובן מאליו, אך ודאי שאינו כזה. מהלכות ברכת "אשר יצר" § אסור לאדם שצריך להתפנות להתאפק. § […]

דיני קדימה עיקר וטפל

בס"ד סיכום – דיני קדימה עיקר וטפל קדימה בברכות האם יש משמעות לסדר הברכות כאשר אנו אוכלים כמה סוגי מאכלים? לכאורה התשובה הפשוטה היא שאין לסדר חשיבות – מה זה משנה אם אברך קודם על דבר זה או על דבר אחר, העיקר שאני מברך את ה', אך האמת היא שיש לסדר ולקדימה משמעות רבה. דוגמא […]

לוח השנה העברי

לוח השנה העברי הבדלים בין לוח השנה העברי ללוחות אחרים: יש שני גורמים מרכזיים בקביעת לוחות שנה- השמש והירח. מחזור של שמש (הקפה אחת של כדור הארץ סביב השמש) – 365 ימים – שנה מחזור של ירח (הקפה אחת של הירח סביב כדור הארץ) – כ-29.5 ימים – חודש במחזור שמש יש 12 מחזורי ירח […]

מנהג והלכה

חלקים רבים יש בתורה, אחד מהם הוא "המנהג". המנהג בא מלמטה, מהציבור. המנהג הוא התפתחות פנימית הנובעת משורשיו ויסודותיו של עם ישראל. יש למנהג תוקף רציני, ויש מהפוסקים (חתם סופר ועוד) שרצו לומר שהמנהג הוא מדאורייתא. יש לציין שיש תוקף רציני למנהג. יש מקרים בהם מה שנוהגים בפועל חזק יותר ממה שכתוב בספר. לעיתים יש […]

קדושת ספרי הקודש

ספרי היהדות – קדושה יש בהם, במילים אחרות יש כלפיהם יחס מיוחד. אפשר להביא מספר דוגמאות לכך: – אסור להיכנס איתם לשירותים. – אם ספר קודש נופל על הרצפה צריך לנשק אותו. – אסור להניח ספר קודש הפוך. – אין להניח על הספר דברי חולין. – אחרי שהספרים בלו, וכבר אין בהם שימוש, אסור לזורקם […]