ועדת חריגים

גיור למי שלא אזרח מדינת ישראל

פניות רבות מגיעות אלינו מתושבים או תיירים שאינם אזרחי ישראל. 

בתי הדין המיוחדים לגיור מטפלים רק באזרחים ישראלים. עם זאת ישנן מספר אפשרויות להתגייר במדינת ישראל.  גם למי שאינו אזרח ישראלי.

נקדים ונדגיש כי בהליך הגיור  במדינת ישראל מעורבות רשויות שונות, ובהם: אגף הגיור האחראי על הגיור עצמו ומשרד הפנים המפקח על תהליך ההתאזרחות. לפי הנחיות משרד הפנים, רק אזרחים ותושבי קבע (בעלי רשיון לישיבת קבע בישראל) יכולים להתחיל בתהליכי גיור.

הועדה לנתינים זרים (ועדת חריגים)

אזרחים זרים המעוניינים לחיות בישראל ומבקשים להתחיל בהליך גיור יוכלו לפנות בבקשה לועדת חריגים לנתינים זרים.

הועדה הינה ועדה בין משרדית,, ומורכבת מנציגי משרד הפנים, אגף הגיור ועוד.

תנאי הסף אינם מאפשרים לפנות לועדה למי שנמצא בסטטוס הבא:

1. שוהה בלתי חוקי.
2. מסתנן לישראל.
3. תושב האזור.
4. זר במעמד ב/1 (אשרת עבודה).
5. במעמד ארעי מסוג א/5 פחות משנה.

במידה ואתם באשרת תייר או סטודנט בארץ, או שיש לכם א5  (תושב ארעי) יותר משנה, תוכלו לפנות לועדה.

כדי לפנות לועדה יש למלא אתהמסמך הבא:

 את הטופס בצירוף צילום דרכון וויזה יש לשלוח לפי מקום המגורים שלכם:

אזור הצפון (מנתניה צפונה) לאימייל: zafon@giyur.gov.il ולודא בטלפון 04-6718104 קבלת הבקשה והטיפול בה.

אזור המרכז (מדרום לנתניה ועד לבת ים -חולון): merkaz@giyur.gov.il ולודא בטלפון 03-7406100 קבלת הבקשה והטיפול בה.

אזור ירושלים (מפתח תקוה מזרחה, אזור יהודה ושומרון וירושלים): jerusalem@giyur.gov.il ולודא בטלפון 02-5099101/2/8 קבלת הבקשה והטיפול בה

אזור הדרום (מראשון לציון, רחובות ודרומה): darom@giyur.gov.il ולודא בטלפון 08-6620900 קבלת הבקשה והטיפול בה.

 

ראיון רכז לצורך בקשה לוועדת חריגים

עם קבלת הטופס ואישורם תזומנו לראיון אצל רכז המחוז.

לקראת הראיון עליכם להגיש רשימת מסמכים נוספים:

התרשמותו יחד עם שאר המסמכים הנדרשים יחזרו לועדה, שתחליט האם תוכלו ללמוד בכיתת גיור.

על פי נהלי הוועדה, תשובה תינתן למועמד עד שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה. תשובה חיובית תזכה את המועמד באפשרות להארכת האשרה עד לסיום הליך הגיור (הארכה אינה ניתנת באופן אוטומטי – יש לגשת למשרד הפנים ולהאריך אותה). רק לאחר קבלת תשובה חיובית תוכלו להמשיך בהליך הגיור ולהירשם לאולפן גיור. במקרה של תשובה שלילית ניתן לערער במכתב למנהל ועדת החריגים לגיור.

לקראת סיום לימודי הגיור תוזמנו לראיון נוסף עם רכז הגיור המחוזי, ולאור המלצתו תחליט הוועדה אם לאשר לכם לגשת לבית הדין.

 

יש לכם עוד שאלות? מוזמנים לפנות ונשתדל לעזור לכם: