ברית לשם גיור| "רגע אחרי בית דין"

התהליך

מעמד בית הדין לגיור

במסגרת המעמד יקבל המתגייר תורה ומצוות

ברית מילה לשם גיור

במקרה שהמתגייר מהול יעבור המתגייר הטפת דם ברית

רישום נישואין

מגיעים לרשם הנישואין בבית הדין לגיור(לא ניתן להירשם לנישואין במקום אחר)

טבילה במקווה

הטבילה היא חלק חשוב מהגיור - חושב להכין את עצמנו טוב!

חתונה יהודית

איזה כיף - מזל טוב יחד הגשמנו חלום.

מעמד בית הדין לגיור

במסגרת המעמד יקבל המתגייר תורה ומצוות

1

ברית מילה לשם גיור

במקרה שהמתגייר מהול יעבור המתגייר הטפת דם ברית

2

רישום נישואין

מגיעים לרשם הנישואין בבית הדין לגיור(לא ניתן להירשם לנישואין במקום אחר)

3

טבילה במקווה

הטבילה היא חלק חשוב מהגיור - חושב להכין את עצמנו טוב!

4

חתונה יהודית

איזה כיף - מזל טוב יחד הגשמנו חלום.

5

מהו ברית לשם גיור?

בדיקת ברית

במידה והמועמד מהול על מוהל אגף הגיור לערוך בדיקה שאכן הברית בוצעה כהלכה. הבדיקה קצרה מאוד, נעשית על ידי מוהל מומחה בתחומו, ונערכת באוירה מתאימה. באם הבדיקה מעלה כי הברית כשרה יתכן שיעשו במקום הטפת דם ברית.

הטפת דם ברית

באם הברית נעשתה שלא לשם גיור (מהי ברית לשם גיור ראה בהמשך) באותו מעמד מבצע המוהל הטפת דם ברית. מדובר על דקירה במחט דקה מאוד לשבריר של שניה, במקום המילה. הטפת דם הברית היא פעולה פשוטה שכמעט לא כואבת (פחות מבדיקת דם). ההטפה נעשית לפני שלושה (המוהל ועוד שניים), ובסיומה תקבלו אישור שאכן היא נעשתה כדת וכדין והפניה לטבילה לצורך סיום הליך הגיור.

ברית מילה

במידה ואינכם נימולים או שהבדיקה העלתה כי יש בעיה מהותית עם ברית המילה שנעשתה בילדותכם תופנו לברית. התור לברית אינו נקבע בבית הדין. בית הדין מעביר את טפסי המועמדים לברית להנהלת אגף הגיור, שם נקבע התור לברית המילה.

ברית המילה שנעשית לאחר קבלת אישור בית הדין לגיור מתבצעת באופן מקצועי על ידי פרופסור מוביל עם צוות מוהלים בחדר ניתוח. על המועמד להביא ביום זה את טופס ההפניה לברית מילה שקבל מבית הדין, תעודת זהות וספירת דם מעודכנת. הברית נערכת ללא תשלום.

בעבר ברית מילה למבוגרים היה תהליך ארוך וכואב.עם התפתחות הטכנולוגיה והשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדוגמת הלייזר תהליך הברית וההחלמה ממנו הפכו להיות הרבה יותר קלים מבעבר. מועמדים שעברו ברית מילה מדווחים כי לאחר הברית נסעו בכוחות עצמם לביתם. בכל זאת כדאי שיהיה מלווה. הנכם זכאים לשבוע של ימי מחלה לאחר הברית וכדאי לנצל ימים אלו.

עליכם להיות בצום של שש שעות לפני הברית.

מה צריך להביא לברית ?

מה להביא לברית

  • בגדים להחלפה
  • טופס הפניה שהתקבל בבית הדין
  • ספירת דם עדכנית
  • תעודת דהות

לאחר הברית

בסיום יום הבריתות מתקיים מעמד לכל המועמדים שעברו ברית מילה בו מברכים את הברכות וקוראים שמות חדשים ויהודיים לכל המועמדים.

יש לציין כי אחרי הברית המועמד איננו יהודי! לאחר הברית, ישנה תקופת החלמה של כחודש, התפרים נמסים מאליהם, ולאחר מכן נקבע תור לטבילה במקוה. לאחר הטבילה במקוה אתה יהודי לכל דבר.

במהלך השבועיים לאחר הברית כדאי לערוך אמבטיות עם סבון מדי יום.

תינוקות | ברית לשם גיור

מועמדים הנמצאים בתהליך הגיור בהריון, ונולד להם בן יהיו מעונינים בדרך כלל לערוך ברית לשם גיור לילד. הברית תתבצע ככל ברית רגילה, ניתן לעשותה ביום השמיני ועד לחודש מהלידה (חושב להבהיר שאסור לעשות ברית זו בשבת ויש להודיע למוהל מראש שהברית לשם גיור), באמצעות מוהל מוסמך מטעם הרבנות הראשית. רשימת המוהלים מתפרסמת ומתעדכנת מפעם לפעם באתר של הרבנות הראשית לישראל. התשלום למוהל יתבצע לפי התעריפון של הרבנות הראשית לישראל.

על המוהל להכיר את הברכות המיוחדות לברית זו, ועליו למלא "מעשה בית דין" בסיום הברית בו הוא מעיד כי ערך את הברית כדת וכדין ולהחתים עוד שני יהודים  שומרי תורה ומצוות שעמדו לצידו ושמשו בתור "בית דין" בעת הברית.