מהו גיור?

מהו גיור ? גיור הוא השער לעם ישראל! מוזמנים לקרוא  את המאמר המלא

מהו גיור? גיור הוא שער הכניסה לעם ישראל

אנשים רבים שואלים את עצמם מהו גיור ? בשביל מה צריך גיור ?

הגיור הוא הדרך היחידה והבלעדית להצטרפות הלכתית של אדם שאינו יהודי לקולקטיב היהודי, לעם ישראל. גיור הוא בעיקרו הרצון להצטרף ולהיות חלק עם בית ישראל על כל המשתמע מכך.

הגיור הוא מעשה חד כיווני המאפשר כניסה לעם ישראל לאדם המתגייר ולדורות הבאים אחריו ללא אפשרות של נסיגה וחזרה. הגיור, הופך את האדם המתגייר "ליהודי לכל דבר" והוא זהה ליהודי שנולד לאם יהודיה.

אדם המתגייר אינו מצטרף לדת ישראל בלבד, הוא נולד לתוך עם ישראל – לא למשפחה יהודית מסוימת, אלא לכלל ישראל. מתוך דבריה של רות המואביה המהווה סמל ודגם לגיור, אנו למדים על מהותו של הגיור:   "עמך עמי, אלוקיך אלוקיי".       

לכן, יש צורך להיות לחלק מעם ישראל וכן להשתייך לאמונת ישראל, לקבל את האמונה ואת אורח החיים של עם ישראל.

גר צדק | אמונה באלוהי ישראל ותורתו

גר צדק הוא מי שחפץ בכל לבו להכנס תחת כנפי השכינה לקדושת ישראל ומשמעות הדברים:
נטישת אמונתו הקודמת של האדם, אמונה באלוקי ישראל – א-ל אחד, ניהול אורח חיים המבוסס על תורה שבכתב ותורה שבעל פה ע"י שמירת מצוות התורה והזדהות מלאה עם עם ישראל במגמה להיות חלק בלתי נפרד ממנו ללא סייגים וללא תנאים.
מפאת חשיבותו ומשמעותו של מעשה הגיור והשלכותיו, הגיור איננו מעשה חד פעמי. הוא דורש תהליך הכנה ומוכנות. יש צורך בתהליך לימודי – נפשי כדי להרגיש ולחוות מהי יהדות ומסורת ישראל. כפי שלידה ביולוגית או שינוי פסיכולוגי דורשים זמן הכנה, כך גם הגיור.

גיור במדינת ישראל

"לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים"

האמת היא שכל גיור מיסודו הוא הצטרפות של המתגייר לעם היהודי… כי לפי ההלכה רק מי שהשתייך לעם היהודי חייב בשמירת מצוות… אם אדם רוצה להתגייר, הרי שהצעד הראשון שעליו לעשות הוא להצטרף לאותו עם נבחר אשר כרת ברית עם הקב"הו המחוייב בקיום מצוות". הרב שלמה גורן (תשמ"ג)

חוק השבות קובע שיהודי, בן ליהודי, נכד ליהודי ובמקרים מסוימים גם נין ליהודי, זכאי לעלות למדינת ישראל וממילא לאזרחות בה. תיקון חוק השבות המאפשר לא רק ליהודים לעלות לארץ, יצר קטגוריה חדשה של "זכאי חוק השבות". מצב זה איפשר עלייתם של עולים רבים מברית המועצות לשעבר אשר אינם יהודים על פי ההלכה, על אף שהם בעלי זהות יהודית ורואים עצמם חלק מהעם היהודי.

גר צדק | אמונה באלוהי ישראל ותורתו

גר צדק הוא מי שחפץ בכל לבו להכנס תחת כנפי השכינה לקדושת ישראל ומשמעות הדברים:
נטישת אמונתו הקודמת של האדם, אמונה באלוקי ישראל – א-ל אחד, ניהול אורח חיים המבוסס על תורה שבכתב ותורה שבעל פה ע"י שמירת מצוות התורה והזדהות מלאה עם עם ישראל במגמה להיות חלק בלתי נפרד ממנו ללא סייגים וללא תנאים.
מפאת חשיבותו ומשמעותו של מעשה הגיור והשלכותיו, הגיור איננו מעשה חד פעמי. הוא דורש תהליך הכנה ומוכנות. יש צורך בתהליך לימודי – נפשי כדי להרגיש ולחוות מהי יהדות ומסורת ישראל. כפי שלידה ביולוגית או שינוי פסיכולוגי דורשים זמן הכנה, כך גם הגיור.

חשיבות הגיור בדורינו

נוצר מצב חדש בו חיים בישראל מאות אלפים של עולים אשר אינם יהודים לפי ההלכה או לפי זהותם. מצב זה מהווה התחלה של סיכון להתבוללות ישראלית ודורש התייחסות בראיה כוללת, הן בתחום הממלכתי והן במישור ההלכתי-רבני.

היקף העולים הלא יהודיים שעלו לארץ העמיד את הרבנות הראשית ובתי הדין לגיור בראשות הרב דרוקמן, בפני בעיה הלכתית בהיקף שדורות לא נדרשו לשכמותו. אחד המרכיבים המרכזיים בהתייחסות ההלכתית והחינוכית למצב זה הוא ההיבט הלאומי של הגיור, והצורך להמשיך ולקיים מדינה יהודית.

לכן, אחד הנושאים העומדים על סדר יומה של החברה הישראלית, הוא ללא ספק נושא הגיור. למרות שיסודו של הגיור הוא בהררי קודש בעולם ההלכה והמחשבה היהודית, הרי שכיום יש לנושא זה גם מימד סוציולוגי,פסיכולוגי, לאומי וציוני במדינת ישראל והוא מלווה ברגישות רבה. 

חשוב לזכור, גיור טוב זה גיור שכולם מכירים בו ורואים בו תהליך אמיתי ורציני. זה בדיוק הגיור האורתודקסי דרך עמי אולפני גיור .

מהו גיור | מוזמנים לקרוא עוד

גיור במדינת ישראל

"לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים" "

גר צדק הוא מי שחפץ בכל לבו להכנס תחת כנפי השכינה לקדושת ישראל ומשמעות הדברים:
נטישת אמונתו הקודמת של האדם, אמונה באלוקי ישראל – א-ל אחד, ניהול אורח חיים המבוסס על תורה שבכתב ותורה שבעל פה ע"י שמירת מצוות התורה והזדהות מלאה עם עם ישראל במגמה להיות חלק בלתי נפרד ממנו ללא סייגים וללא תנאים.
מפאת חשיבותו ומשמעותו של מעשה הגיור והשלכותיו, הגיור איננו מעשה חד פעמי. הוא דורש תהליך הכנה ומוכנות. יש צורך בתהליך לימודי – נפשי כדי להרגיש ולחוות מהי יהדות ומסורת ישראל. כפי שלידה ביולוגית או שינוי פסיכולוגי דורשים זמן הכנה, כך גם הגיור.

צור קשר

Tel. | 072-2440033