רישום נישואין | "רגע אחרי בית דין"

התהליך

מעמד בית הדין לגיור

במסגרת המעמד יקבל המתגייר תורה ומצוות

ברית מילה לשם גיור

במקרה שהמתגייר מהול יעבור המתגייר הטפת דם ברית

רישום נישואין

מגיעים לרשם הנישואין בבית הדין לגיור(לא ניתן להירשם לנישואין במקום אחר)

טבילה במקווה

הטבילה היא חלק חשוב מהגיור - חושב להכין את עצמנו טוב!

חתונה יהודית

איזה כיף - מזל טוב יחד הגשמנו חלום.

מעמד בית הדין לגיור

במסגרת המעמד יקבל המתגייר תורה ומצוות

1

ברית מילה לשם גיור

במקרה שהמתגייר מהול יעבור המתגייר הטפת דם ברית

2

רישום נישואין

מגיעים לרשם הנישואין בבית הדין לגיור(לא ניתן להירשם לנישואין במקום אחר)

3

טבילה במקווה

הטבילה היא חלק חשוב מהגיור - חושב להכין את עצמנו טוב!

4

חתונה יהודית

איזה כיף - מזל טוב יחד הגשמנו חלום.

5

מהי חתונה יהודית?

נישואין כדת משה וישראל כוללים שני שלבים

  • קידושין
  • חופה (נישואין)

בעבר השלבים היו נפרדים ומספר חודשים הפרידו ביניהם. כיום שני השלבים נערכים מתחת לחופה בזה אחר זה ורק מספר דקות מפריד ביניהם.

בתורת הקבלה מוסבר שהסיבה שהחתונה היהודית בנויה בשני שלבים קשורה לעומק משמעות החתונה היהודית.

השלב הראשון מסמל את בקשת בני הזוג להתקשר אחד בשני מבחינה רוחנית ונשמתית. מאותו רגע שאדם קידש את אשתו -מכאן ולהבא היא נחשבת לאשתו ולא תוכל להתחתן עם אחר אלא לאחר גט כשר. אך השלב הזה לא מתיר להם קשר גופני כי מהותו של השלב הוא החיבור הרוחני והמחויבות זה לזו.

לאחר מכן מגיע שלב החופה (נישואין) שהוא מסמל את כניסת הכלה לביתו של האדם ותחילת החיים המשותפים יחד בכל רבדי החיים הרוחני והגשמי.

בהמשך ההסבר נראה שמשמעות השלבים מתגלה בכללי טקס החתונה היהודי.

מה צריך להביא לחופה?

הקידושין והכתובה

כהקדמה לטקס הנישואין החתן מכסה את פני הכלה. יש הרואים בכך תחילת מעשה הקידושין ואחרים רואים בכך כבדיקה שאכן זאת אשתו – בניגוד ליעקב אבינו שהכניסו לו את לאה במקום רחל.

קידושין

השלב הראשון בחתונה היהודית הוא הקידושין.

בשלב זה הבעל נותן לאשה טבעת. על הטבעת להיות שלו. זוגות הנישאים בשנית (הכוונה שהתחתנו בעבר אך לא על פי ההלכה היהודית) – כדאי לבעל לקנות טבעת חדשה. באם זה לא מתאפשר על האשה להחזיר את טבעת הנישואין הראשונה שלה לבעל במתנה מספר ימים לפני החתונה. טבעת הנישואין בחתונה יהודית היא פשוטה, ללא יהלום, ללא חריטות.

מתחת לחופה יעמדו הרב מסדר הקידושין, הזוג המאושר, בליווי השושבינים (בדר"כ הוריהם) ושני עדים כשרים. עדים אלו (גברים, יהודים, שומרי מצוות מעל גיל 13, לפעמים הם הרב מסדר הקידושין ועוזרו) הם היחידים המעידים על הקידושין היות ויש בקהל עדים לא כשרים (כגון: בני משפחה, אינם יהודים וכד').

הרב מסדר הקידושין ימלא כוס יין ויברך עליה ברכות המיועדות לנו. אנו צריכים לכוון לצאת ידי חובה בברכותיו של הרב. החתן טועם מהיין ואחת הנוכחות מגישה לכלה. בשלב זה עדיין החתן אינו מגיש לכלה את היין כסימן לכך שכרגע עדיין מהות החיבור בניהם הרוחני בלבד .

לאחר הברכות יגיד החתן: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל" ויענוד את הטבעת על אצבעה של הכלה לעיני העדים.

הנוכחים יצהירו: מקודשת מקודשת.

קריאת הכתובה והחתימה עליה

השלב הבא בחתונה יהודית היא קריאת הכתובה והחתימה.

מה זה כתובה?

התחייבות של החתן לפרנס את אשתו, לחיות איתה כדרך שחיים בני זוג אוהבים, בחלק מהכתובות – שלא לשאת אשה נוספת, ובמקרה של גירושין או של מותו לפניה יתן לה סכום כסף כפי שמופיע בכתובה.

את הכתובה קורא הרב או אחד המכובדים, ועליה חותמים העדים והחתן. ישנם הנוהגים לחתום על הכתובה לפני התחלת החופה.

לפני החתימה על הכתובה החתן יקבל מהרב חפץ כלשהוא וירים אותו באופן שהוא קונה את החפץ (הלכתית). באופן זה הוא מקבל על עצמו תמורת החפץ התחייבות לכל מה שמופיע בכתובה.

מתחת לחופה החתן מוסר את הכתובה לכלה בפני העדים. זהו חלק נוסף בקיבוע ההתחיבות של החתן.

לכתובה העתק מדויק החתום גם הוא בידי העדים והחתן ונמסר לכלה באותו מעמד. העתק הכתובה נשמר במועצה הדתית.

נישואין

נישואין

לאחר קריאת הכתובה נמזוג כוס נוסף של יין ומתחילים בשבע הברכות. בברכות מכבדים קרובי משפחה ומכובדים מהקהל. הברכות מיועדות לזוג והם יוצאים ידי חובת הברכות בשמיעה מהמברך. נהוג בברכה האחרונה לכבד מי שיודע לזמר, כי שרים בברכה זו. בסיום הברכות החתן טועם מהיין ומגיש

שבירת הכוס

אחד מרגעי השיא בחתונה יהודית הוא המנהג לשבור את הכוס לזכר חורבן ירושלים. שמחתנו אינה שלימה בלי בנין בית המקדש. מדוע זה רגע שיא? מבחינה הלכתית אינו רגע משמעותי, אבל היות והוא סיום טקס החופה הוא מסמל יותר מכל את החתונה היהודית.

יש כאלו שנהגו לשבור את הכוס אחרי קריאת הכתובה.

חדר יחוד

למנהג האשכנזים וחלק מהעדות האחרות מיד אחרי החופה צועדים החתן והכלה לחדר מיוחד בו הם יושבים לראשונה לבד. מחוץ לחדר ממתינים שני העדים, שבודקים שאף אחד לא נכנס לחדר למשך כ5 דקות.

לאחר החתונה

יש להביא לבית הדין לרשם הנישואין את העתק הכתובה מהחתונה כדי להשלים את תהליך רישום הנשואין. הכתובה המקורית תשאר אצלכם עד 120 שנה. תעודת הנישואין תשלח יחד עם תעודת ההמרה לכתובתכם, תוך מספר חודשים.