מסע סליחות תשע"ג

מסע סליחות עמי אולפני גיור -תשע"ג ראיונות ששודרו במהלך מסע סליחות של תלמידי עמי בירושלים. היה ענק!